Skip to main content

Funding

ZonMw stands for innovation: we enable others to develop new (scientific) knowledge. And we do everything we can to ensure that this new knowledge is used in policy and health care practice.
For all calls in english visit: Open for proposal.

6E PREVENTIE PROGRAMMA

You find the full call text on the right....

Scheme Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

STARTIMPULS REGIONALE KENNISWERKPLAATSEN ONBEGREPEN GEDRAG 7

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

VROEGSIGNALERING EN OPVOLGING IN DE WIJK (4)

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

UITGEWERKTE SUBSIDIEAANVRAAG REGIONALE KENNISWERKPLAATSEN ONBEGREPEN GEDRAG 6

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

DOMEINOVERSTIJGEND SAMENWERKEN IN HOTSPOTS EN VEILIGHEIDSREGIO'S (5)

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

PROJECTVOORSTELLEN REGIONALE KENNISWERKPLAATSEN ONBEGREPEN GEDRAG 4

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD

MDT-KORT VOOR GEMEENTEN 23-24

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD

MDT-KORT IN HET ONDERWIJS 23-24

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD

MDT-KORT VOOR MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 23-24

...

Call Open

ACTIVE AND ASSISTED LIVING (AAL2)

AAL VIMP RONDE

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

COVID-19

MIDDELLANGE TERMIJN EFFECTEN VAN COVID-19 MAATREGELEN

...

Call Open

DOELMATIGHEIDSONDERZOEK

VERSPREIDINGS- EN IMPLEMENTATIE IMPULS (VIMP) DOELMATIGHEIDSONDERZOEK Q1 2024

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

DOELMATIGHEIDSONDERZOEK

VERSPREIDINGS- EN IMPLEMENTATIE IMPULS (VIMP) DOELMATIGHEIDSONDERZOEK Q2 2024

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

EVALUATIEONDERZOEK ZORGEVALUATIE & GEPAST GEBRUIK

ZORGEVALUATIE EN GEPAST GEBRUIK - SYSTEEMINBEDDING CIRKEL VAN GEPAST GEBRUIK (CVGG): AGENDEREN BATCH 2

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

EXPERIMENT UITKOMSTINDICATOREN SANTEON

EXPERIMENT UITKOMSTINDICATOREN SANTEON VERVOLG

...

Call Open

EXPERTISEFUNCTIE ZINTUIGLIJK GEHANDICAPTEN

ERKENNINGSRONDE EXPERTISEFUNCTIE ZG

...

Call Open

GEWOON BIJZONDER

VIMPS NETWERKEN GB

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN

REDISCOVERY RONDE 7

...

Call Open

GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN 2020-2023

VIMP GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN 2023

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen...

Call Open

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

VIMP RONDE 2023 – INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING 3

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

JPI HDHL

VIMP INTERNATIONAAL HEALTHY DIET, HEALTHY LIFE

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

KANKER EN WERK

MULTIDISCIPLINAIR CONSORTIUM KANKER EN WERK

...

Call Open

KENNISPROGRAMMA HUISARTSGENEESKUNDE

SEKSE EN GENDER

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

KENNISPROGRAMMA LANGDURIGE ZORG EN ONDERSTEUNING 2023 – 2027 (LZO II)

ANDERS WERKEN ANDERS ORGANISEREN IN DE LANGDURIGE ZORG VOOR KWETSBARE PERSONEN

...

Call Open

KWALITEITSGELDEN

KWALITEITSGELDEN 2024

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

LEEFSTIJLCOALITIE

LEEFSTIJL IN DE ZORG: IMPLEMENTATIE & IMPACT

...

Call Open

MOOI IN BEWEGING

INSPIRERENDE EN VERBINDENDE EFFECTEN VAN TOPSPORT (WP4)

...

Call Open

MOOI IN BEWEGING

DE PRIJS VAN SPORT (WP 6)

...

Call Open

MOOI IN BEWEGING

DE ORGANISATIE VAN SPORT EN EXPLOITATIE EN BENUTTING VAN SPORTACCOMMODATIES (WP 5 EN WP 6)

...

Call Open

MOOI IN BEWEGING

SPORT, BEWEGEN EN SOCIALE ONGELIJKHEID (WP1)

...

Call Open

MOOI IN BEWEGING

ORGANISATIE VAN DE BEWEEGREIS (WP 3)

...

Call Open

MOOI IN BEWEGING

EERSTE SUBSIDIERONDE MOOI IN BEWEGING: AANPAK, ERVARINGEN EN EFFECTEN PROFESSIONALISERING SPORTAANBOD (WP5 EN WP6)

...

Call Open

NWA THUIS IN VERSCHILLENDE WOONVORMEN

THUIS IN VERSCHILLENDE WOONVORMEN

...

Call Open

ONDERZOEKSPROGRAMMA DEMENTIE

IMPACT EXPLORER DEMENTIE

...

Call Open

ONDERZOEKSPROGRAMMA DEMENTIE

SUBSIDIEOPROEP WERKPAKKET 4: VEELBELOVENDE INNOVATIEVE THERAPIEËN - VOORBEREIDENDE FASE (FASE 1)

...

Call Open

ONDERZOEKSPROGRAMMA DEMENTIE

SUBSIDIEOPROEP WERKPAKKET 4: VEELBELOVENDE INNOVATIEVE THERAPIEËN - ONTWIKKELFASE (FASE 2)

...

Call Open

ONDERZOEKSPROGRAMMA GEWELD HOORT NERGENS THUIS

VIMP 2024

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

PALLIANTIE II

VIMP PALLIANTIE II

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

PARAMEDISCHE ZORG 2023-2026

ONTWIKKELING KWALITEITSINSTRUMENTEN PARAMEDISCHE ZORG

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

POST-COVID: ONDERZOEKSPROGRAMMA, KENNISINFRASTRUCTUUR EN EXPERTISENETWERK

KLINISCH ONDERZOEK POST-COVID – PATIËNTVRAGEN

...

Call Open

PREVENTIEPROGRAMMA 2023 – 2026

VERSPREIDINGS- EN IMPLEMENTATIE IMPULS (VIMP) PREVENTIEPROGRAMMA 2023-2026

...

Call Open

PSIDER

NETWERKSUBSIDIES

...

Call Open

RICHTLIJNEN JGZ 2019-2024

OMZETTEN EN HERZIEN RICHTLIJNEN JGZ – ONTWIKKELING & ZINTUIGEN

...

Call Open

RICHTLIJNEN JGZ 2019-2024

OMZETTEN EN HERZIEN RICHTLIJNEN JGZ – HET LICHAAM

...

Call Open

RUBICON

RUBICON 2024-1

...

Call Open

SPORTINNOVATOR

PRESTATIECALL WINTERSPORTEN - INNOVATIE VOOR GOUD

...

Call Open

SPORTINNOVATOR

SPORTINNOVATOR VOUCHERS 2024

...

Call Open

SUÏCIDEPREVENTIE

KENNISNETWERKEN SUÏCIDEPREVENTIE GGZ EN MAATSCHAPPELIJK DOMEIN

...

Call Open

VAKKUNDIG AAN HET WERK 2

BEVORDEREN VAN WERKEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING – EEN GENDERSENSITIEVE AANPAK

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

VERPLEGING EN VERZORGING

BETER LATEN/BETER DOEN: PASSENDE ZORG IN DE VERPLEGING EN VERZORGING

...

Call Open

VICI

VICI 2024

...

Call Open

WAT WERKT VOOR DE JEUGD

CONSORTIA 'SAMEN LEREND DOEN WAT WERKT IN DE JEUGDSECTOR'

...

Call Open

ZINGEVING EN GEESTELIJKE VERZORGING

VIMPS ACTIEONDERZOEK ZINGEVING EN GEESTELIJKE VERZORGING

...

Call Open

ZONMW OPEN COMPETITIE

ZONMW OPEN COMPETITIE 2024

...

Call Open