Skip to main content

Funding

ZonMw stands for innovation: we enable others to develop new (scientific) knowledge. And we do everything we can to ensure that this new knowledge is used in policy and health care practice.
For all calls in english visit: Open for proposal.

6E PREVENTIE PROGRAMMA

You find the full call text on the right....

Scheme Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

UITGEWERKTE SUBSIDIEAANVRAAG REGIONALE KENNISWERKPLAATSEN ONBEGREPEN GEDRAG 2

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

PROJECTVOORSTELLEN REGIONALE KENNISWERKPLAATSEN ONBEGREPEN GEDRAG

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

UITGEWERKTE SUBSIDIEAANVRAAG REGIONALE KENNISWERKPLAATSEN ONBEGREPEN GEDRAG 3

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

GRIP OP ONBEGRIP: DOMEINOVERSTIJGEND SAMENWERKEN IN HOTSPOTS EN VEILIGHEIDSREGIO’S

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

STARTIMPULS REGIONALE KENNISWERKPLAATSEN ONBEGREPEN GEDRAG 4

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

VROEGSIGNALERING EN OPVOLGING IN DE WIJK

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD

MDT-KORT VOOR GEMEENTEN

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD

MDT-KORT IN HET ONDERWIJS

...

Call Open

BESCHERMD THUIS

VIMP RONDE BESCHERMD THUIS

Let op: U kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

COVID-19

NWA SYNERGIETHEMA: KWETSBAARHEID EN WEERBAARHEID IN EEN ONLINE SAMENLEVING

...

Call Open

DOELMATIGHEIDSONDERZOEK

VERSPREIDINGS- EN IMPLEMENTATIE IMPULS (VIMP) DOELMATIGHEIDSONDERZOEK 2019-2021

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

EVALUATIEONDERZOEK ZORGEVALUATIE & GEPAST GEBRUIK

VRAGEN VAN KENNISAGENDA’S VOOR MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG 2023

...

Call Open

GENDER EN GEZONDHEID

GENDER IN RESEARCH FELLOWSHIPS 2023

...

Call Open

GEWOON BIJZONDER

VIMPS NETWERKEN GB

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN

COMPLEXE INTERVENTIES 4

...

Call Open

HTA METHODOLOGIE 2021 - 2024

METHODOLOGIE VOOR WAARDEBEPALING VAN TECHNOLOGIEËN INGEZET BINNEN DE NIET-CURATIEVE ZORG

...

Call Open

HUISARTSENGENEESKUNDE EN OUDERENGENEESKUNDE

ONDERZOEK VAN ONDERWIJS 2023

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

IMDI

IMDI-DEMONSTRATIEPROJECTEN VERVOLGAANVRAAG – INDIENMOGELIJKHEID 2

...

Call Open

IMDI

IMDI DOORBRAAKPROJECTEN VIMP

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING 3, TWEEDE RONDE

...

Call Open

INNOVATIE

BUITEN DE GEBAANDE PADEN: INNOVATIEVE IDEEËN VOOR PREVENTIE & GEZONDHEIDSBEVORDERING

...

Call Open

KENNISNETWERKEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN

EXTRA TRANSITIESUBSIDIE EN DE FINANCIERING VAN HET KENNISCENTRUM

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

KWALITEIT VAN ZORG: ONDERSTEUNING ZORGINSTITUUT

LEREN EN VERBETEREN PROJECTEN VIMP

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

KWALITEITSGELDEN

KWALITEITSGELDEN IKNL PALLIATIEVE ZORG

...

Call Open

KWALITEITSGELDEN

KWALITEITSGELDEN: PATIËNTENFEDERATIE SPK 2023

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

LEEFSTIJLCOALITIE

LEEFSTIJL IN DE ZORG

...

Call Open

LIVING LABS SPORT EN BEWEGEN

OPZET EN ONTWIKKELING VAN NIEUWE LOKALE NETWERKEN

...

Call Open

MEER KENNIS MET MINDER DIEREN

PUBLICEREN NEUTRALE/NEGATIEVE DIEREXPERIMENTELE RESULTATEN

...

Call Open

MEER KENNIS MET MINDER DIEREN

UITVOEREN SYSTEMATISCH LITERATUURONDERZOEK DIERSTUDIES

...

Call Open

MICROPLASTICS & HEALTH

MOMENTUM 2.0

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

MICROPLASTICS & HEALTH

BREAKTHROUGH PROJECTS ON HUMAN EXPOSURE, BEHAVIOR, INTERVENTIONS AND STANDARDISED METHODS

...

Call Open

ONDERZOEK TOPSPORTEVENEMENTEN

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE VAN TOPSPORTEVENEMENTEN

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

ONDERZOEKSPROGRAMMA DEMENTIE

WERKPAKKET 6 VALORISATIE; INTEGRATIE ONDERWIJS, ONDERZOEK EN ZORG

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

ONDERZOEKSPROGRAMMA DEMENTIE

DEMENTIE FELLOWSHIPS 2023

...

Call Open

ONDERZOEKSPROGRAMMA GGZ

VIMP OPGGZ

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

ONTWIKKELING KWALITEITSSTANDAARDEN WIJKVERPLEGING 2019-2022

ONTWIKKELING KWALITEITSSTANDAARDEN WIJKVERPLEGING 2022

Let op, deze ronde is op uitnodiging!...

Call Open

PALLIANTIE II

DOORONTWIKKELING VAN BESTAANDE INTERVENTIES IN DE PALLIATIEVE ZORG

...

Call Open

PALLIANTIE. MEER DAN ZORG

VIMP PALLIANTIE. MEER DAN ZORG

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

PARAMEDISCHE ZORG 2023-2026

ACTUALISEREN KENNISAGENDA'S PARAMEDISCHE ZORG

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

PREVENTIE VAN KANSSPELVERSLAVING

DOORBRAAKPROJECTEN

...

Call Open

PREVENTIEPROGRAMMA 2019-2022

VROEGE OPSPORING PROEFBEVOLKINGSONDERZOEK CEM - 2023

...

Call Open

RICHTLIJNEN JGZ 2019-2024

HERZIEN EN OMZETTEN JGZ -RICHTLIJN KINDERMISHANDELING

...

Call Open

SPORTINNOVATOR

SPORTINNOVATOR VOUCHERS 2023

...

Call Open

UITKOMSTGERICHTE ZORG: KENNISAGENDA NON-COVID-19

SUBSTITUTIE VAN ZORG IN DE REUMATOLOGIE

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

VAKKUNDIG AAN HET WERK 2

SOCIALE IMPLEMENTATIE INSTRUMENTENGIDS EVA

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

VERBETERING KWALITEIT POORTWACHTERSPROCES

STIMULEREN VAN KENNISUITWISSELING EN - NETWERKEN

...

Call Open

VERPLEGING EN VERZORGING

VIMP'S GOEDE VOORBEELDEN

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

VERSNELLERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

EVALUATIETRAJECT VERSNELLERS BINNEN DE GGZ

...

Call Open

VOOR ELKAAR

5DE OPEN RONDE VOOR ELKAAR! OP THEMA

...

Call Open

VOOR ELKAAR

VERNIEUWENDE AANPAKKEN II

...

Call Open

VOOR ELKAAR

IMPLEMENTEREN MET IMPACT IV

...

Call Open

WAT WERKT VOOR DE JEUGD

VERBINDING VOLWASSENEN-GGZ - JEUGDHULP, PILOTS

...

Call Open

ZINGEVING EN GEESTELIJKE VERZORGING

OVERKOEPELEND IMPLEMENTATIEPROJECT ZINGEVING EN GEESTELIJKE VERZORGING

...

Call Open

ZINGEVING EN GEESTELIJKE VERZORGING

VIMPS ACTIEONDERZOEK ZINGEVING EN GEESTELIJKE VERZORGING

...

Call Open

ZORG VOOR INNOVEREN

IMPLEMENTATIE- EN OPSCHALINGSCOACHING OUDEREN THUIS (RONDE 1)

...

Call Open