Funding

ZonMw stands for innovation: we enable others to develop new (scientific) knowledge. And we do everything we can to ensure that this new knowledge is used in policy and health care practice.
For all calls in english visit: Open for proposal.

5E PREVENTIEPROGRAMMA

VIMP PREVENTIEPROGRAMMA 2016-2019

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

LANDELIJK BEGELEIDINGS- EN ONDERZOEKSTRAJECT GRIP OP ONBEGRIP

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

STARTIMPULS REGIONALE KENNISWERKPLAATSEN ONBEGREPEN GEDRAG (3)

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

ZORG EN VEILIGHEID – DOMEIN OVERSTIJGEND SAMENWERKEN (3)

...

Call Open

BETER THUIS

DOORONTWIKKELING VAN GOEDE VOORBEELDEN BINNEN DE KORTDURENDE HERSTELGERICHTE ZORG VOOR OUDEREN

...

Call Open

COVID-19 AANHOUDENDE KLACHTEN EN NAZORG

ONDERSTEUNEN VAN REGIO'S BIJ DE ORGANISATIE VAN HERSTEL- EN NAZORG BIJ AANHOUDENDE KLACHTEN NA EEN COVID-19 BESMETTING

...

Call Open

DOELMATIGHEIDSONDERZOEK

DOELMATIGHEIDSONDERZOEK – IMPLEMENTATION SCIENCE PRACTITIONER FELLOWSHIPS

...

Call Open

DOELMATIGHEIDSONDERZOEK

VOORBEREIDENDE STUDIES RONDE 2

...

Call Open

GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN

REDISCOVERY RONDE 6

...

Call Open

GOED GEBRUIK HULPMIDDELENZORG THUIS 2021-2023

RONDE 5

...

Call Open

JPCOFUND_2

UNDERSTANDING THE MECHANISMS OF NON-PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

KENNISPROGRAMMA HUISARTSGENEESKUNDE

PROJECTIDEEËN ENKELVOUDIGE ONDERZOEKSVRAGEN HUISARTSGENEESKUNDE

...

Call Open

LEEFSTIJLGENEESKUNDE

LEEFSTIJLGENEESKUNDE: AANVULLENDE OPROEP COVID-19

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

OFF ROAD

OFF ROAD 2022

...

Call Open

ONBEDOELDE ZWANGERSCHAP EN KWETSBAAR (JONG) OUDERSCHAP

VOUCHERS VOOR PROJECTEN VAN HET PROGRAMMA ONBEDOELDE ZWANGERSCHAP EN KWETSBAAR (JONG) OUDERSCHAP

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

ONDERZOEKSPROGRAMMA GGZ

VIMP OPGGZ

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

ONTWIKKELING KWALITEITSSTANDAARDEN WIJKVERPLEGING 2019-2022

ONTWIKKELING KWALITEITSSTANDAARDEN WIJKVERPLEGING 2021

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden wijkverpleging 2021...

Call Open

PARAMEDISCHE ZORG 2019-2022

PARAMEDISCHE ZORG: VERVOLG FAST PROJECT

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

PASSENDE ZORG LEEFSTIJLGENEESKUNDE

LEEFSTIJLGENEESKUNDE: AANVULLENDE RONDE IMPLEMENTATIE & IMPACT

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

PREVENTIEPROGRAMMA 2019-2022

GENDER EN PREVENTIE 2022

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

PREVENTIEPROGRAMMA 2019-2022

VERSTERKING KENNISINFRASTRUCTUUR GEZONDHEIDSBEVORDERING EN PREVENTIE

...

Call Open

RICHTLIJNEN JGZ 2019-2024

HERZIEN EN OMZETTEN RICHTLIJNEN JGZ OPVOEDEN EN ONDERSTEUNEN

...

Call Open

VERBETERING KWALITEIT POORTWACHTERSPROCES

ORGANISEREN VAN EEN STRUCTUREEL OVERKOEPELEND KENNISNETWERK

...

Call Open

VERBETERING KWALITEIT POORTWACHTERSPROCES

STIMULEREN VAN KENNISUITWISSELING EN- NETWERKEN 2022/23

...

Call Open

VIDI

NWO TALENTPROGRAMMA - VIDI 2022

...

Call Open