Skip to main content

Funding

ZonMw stands for innovation: we enable others to develop new (scientific) knowledge. And we do everything we can to ensure that this new knowledge is used in policy and health care practice.
For all calls in english visit: Open for proposal.

6E PREVENTIE PROGRAMMA

You find the full call text on the right....

Scheme Open

AANBOD DAGACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE

DOORONTWIKKELEN EN VERSTERKEN AANBOD DAGACTIVITEITEN

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

VROEGSIGNALERING EN OPVOLGING IN DE WIJK (2)

...

Call Open

ACTIEPROGRAMMA GRIP OP ONBEGRIP

DOMEINOVERSTIJGEND SAMENWERKEN IN HOTSPOTS EN VEILIGHEIDSREGIO’S (3)

...

Call Open

BESCHERMD THUIS

VIMP RONDE BESCHERMD THUIS

Let op: U kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

COVID-19

AANVULLENDE FINANCIERING VOOR ONDERZOEK NAAR EFFECTEN VAN COVID-19 MAATREGELEN

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

DOELMATIGHEIDSONDERZOEK

BELGIUM - NETHERLANDS FUNDING OF INTERNATIONAL TRIALS 3 (BENEFIT 3)

...

Call Open

DOELMATIGHEIDSONDERZOEK 2022-2026

DOELMATIGHEIDSONDERZOEK OPEN RONDE 2025

...

Call Open

EVALUATIEONDERZOEK ZORGEVALUATIE & GEPAST GEBRUIK

ZORGEVALUATIE EN GEPAST GEBRUIK - SYSTEEMINBEDDING CIRKEL VAN GEPAST GEBRUIK (CVGG): AGENDEREN

...

Call Open

GEWOON BIJZONDER

VIMPS NETWERKEN GB

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

GEWOON BIJZONDER

OPEN ONDERZOEKSRONDE GEWOON BIJZONDER

...

Call Open

GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN

STIP 5A OVERKOEPELEND SAMENWERKINGSVERBAND

...

Call Open

GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN

GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN IMPLEMENTATIE RONDE 2

...

Call Open

GOED GEBRUIK GENEESMIDDELEN

ONDERZOEK MET BESTAANDE DATA 1

...

Call Open

GOED GEBRUIK HULPMIDDELENZORG THUIS 2021-2023

FELLOWSHIPS RONDE 2

...

Call Open

GOED GEBRUIK HULPMIDDELENZORG THUIS 2021-2023

OPEN RONDE 6

...

Call Open

HUISARTSENGENEESKUNDE EN OUDERENGENEESKUNDE

ONDERZOEK VAN ONDERWIJS 2023

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

HUISARTSENGENEESKUNDE EN OUDERENGENEESKUNDE

PROMOTIEONDERZOEK ARTS MAATSCHAPPIJ EN GEZONDHEID RONDE 2023

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

HUISARTSENGENEESKUNDE EN OUDERENGENEESKUNDE

PROMOTIEONDERZOEK OUDERENGENEESKUNDE RONDE 2023

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

HUISARTSENGENEESKUNDE EN OUDERENGENEESKUNDE

PROMOTIEONDERZOEK ARTS VERSLAVINGSGENEESKUNDE RONDE 2023

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

IMDI

IMDI DOORBRAAKPROJECTEN VIMP

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

VIMP RONDE 2023 – INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING 3

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

INZICHT VANAF 2021

15E FINANCIERINGSRONDE INZICHT

...

Call Open

JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK

BURGERPARTICIPATIE BINNEN DOMEINOVERSTIJGENDE SAMENWERKINGSVERBANDEN

...

Call Open

KWALITEITSGELDEN

KWALITEITSGELDEN MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG - 2023 - 2

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

KWALITEITSGELDEN

THUISARTS 2023

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

LEEFSTIJLCOALITIE

LEEFSTIJL IN DE ZORG

...

Call Open

MEER KENNIS MET MINDER DIEREN

PUBLICEREN NEUTRALE/NEGATIEVE DIEREXPERIMENTELE RESULTATEN

...

Call Open

MEER KENNIS MET MINDER DIEREN

UITVOEREN SYSTEMATISCH LITERATUURONDERZOEK DIERSTUDIES

...

Call Open

MEER KENNIS MET MINDER DIEREN

CREATE2SOLVE 2023 PHASE 1

...

Call Open

MEER KENNIS MET MINDER DIEREN

ONTSLUITEN PROEFDIERVRIJE INNOVATIES UIT DE LITERATUUR

...

Call Open

MEER KENNIS MET MINDER DIEREN

ORGANISEREN WORKSHOP SYSTEMATISCH LITERATUURONDERZOEK PROEFDIEREN

...

Call Open

MEER KENNIS MET MINDER DIEREN

VITALTISSUE IMPLEMENTATIE

...

Call Open

NWA GEZONDHEIDSVERSCHILLEN

NWA GEZONDHEIDSVERSCHILLEN

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

ONDERZOEK TOPSPORTEVENEMENTEN

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE VAN TOPSPORTEVENEMENTEN

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

ONDERZOEKSPROGRAMMA GGZ

VIMP OPGGZ

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

PALLIANTIE. MEER DAN ZORG

VIMP PALLIANTIE. MEER DAN ZORG

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

PARAMEDISCHE ZORG 2023-2026

ONTWIKKELING ZORGMODULE HUIDTHERAPIE

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

PARAMEDISCHE ZORG 2023-2026

KWALITEITSKADER OPTOMETRIE

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

PREVENTIEPROGRAMMA 7

KENNISINFRASTRUCTUUR MENTALE GEZONDHEID

...

Call Open

PREVENTIEPROGRAMMA 7

IMPLEMENTATIEONDERZOEK MENTALE GEZONDHEID

...

Call Open

PREVENTIEPROGRAMMA 7

EFFECTIVITEITSONDERZOEK - INTEGRALE AANPAK IN PREVENTIE

...

Call Open

PREVENTIEPROGRAMMA 7

ALCOHOLPREVENTIE – ONDERZOEK NAAR KENNISHIATEN

...

Call Open

REABLEMENT

REABLEMENT: DOORONTWIKKELEN VAN REABLEMENT VOOR THUISWONENDE OUDEREN

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

REABLEMENT

OVERKOEPELEND LEERTRAJECT EN EFFECTEVALUATIE VAN REABLEMENT PROJECTEN

...

Call Open

REGIONALE KENNISWERKPLAATSEN JEUGD

VIMP REGIONALE KENNISWERKPLAATSEN JEUGD

Let op: het is alleen mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen als u daartoe bent uitgenodigd....

Call Open

SPORTINNOVATOR

SPORTINNOVATOR VOUCHERS 2023

...

Call Open

TRANSLATIONEEL ADULT STAMCELONDERZOEK

TAS VIMP

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

UITKOMSTGERICHTE ZORG: KENNISAGENDA NON-COVID-19

SUBSTITUTIE VAN ZORG KINDERGENEESKUNDE ALGEMEEN

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

UITKOMSTGERICHTE ZORG: KENNISAGENDA NON-COVID-19

SUBSTITUTIE VAN ZORG KINDERGENEESKUNDE SUBSPECIALISTISCH

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

VAKKUNDIG AAN HET WERK 2

KOPKRAKERS 2023

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

VERPLEGING EN VERZORGING

VIMP'S GOEDE VOORBEELDEN

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

VERSNELLERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

STARTSUBSIDIE: VERSNELLERS BINNEN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG - RONDE 2

...

Call Open

VERSNELLERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

UITVOERINGSSUBSIDIE: VERSNELLERS BINNEN DE GGZ - RONDE 2

...

Call Open

VERSTERKING EERSTELIJNSZORG

VOORBEREIDINGSSUBSIDIE VOOR REGIONALE VERSTERKING EERSTELIJNSZORG

...

Call Open

VOOR ELKAAR

IMPLEMENTEREN MET IMPACT IV

...

Call Open

ZINGEVING EN GEESTELIJKE VERZORGING

VIMPS ACTIEONDERZOEK ZINGEVING EN GEESTELIJKE VERZORGING

...

Call Open