Funding

ZonMw stands for innovation: we enable others to develop new (scientific) knowledge. And we do everything we can to ensure that this new knowledge is used in policy and health care practice.
For all calls in english visit: Open for proposal.

BETER THUIS

KORTDURENDE HERSTELGERICHTE ZORG, ONTWIKKELING RICHTLIJNEN OF ANDERE BESCHRIJVINGEN VAN GOEDE ZORG, VOOR CVA, TRAUMA EN AMPUTATIE

...

Call Open

ETHIEK EN GEZONDHEID 3

ETHIEK EN DIGITALISERING IN DE ZORG

...

Call Open

ETHIEK EN GEZONDHEID 3

ETHIEK EN THEMA JEUGD

...

Call Open

ETHIEK EN GEZONDHEID 3

DNA-SCREENING; ONDERZOEK NAAR DE MORELE AANVAARDBAARHEID, VOORWAARDEN EN ROL VAN DE OVERHEID

...

Call Open

GOED GEBRUIK HULPMIDDELENZORG THUIS 2021-2023

ACADEMISCHE WERKPLAATSEN (FASE 2)

Academische Werkplaatsen (fase 2)...

Call Open

GOED GEBRUIK HULPMIDDELENZORG THUIS 2021-2023

VOORBEREIDENDE STUDIES RONDE 2

...

Call Open

INNOVATIE

PREVENTIE IN TRANSITIE: COMPLEXITEIT OMARMEN EN VEERKRACHT VERSTERKEN

...

Call Open

KENNISNETWERKEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN

KENNISNETWERKEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN UITBREIDINGSRONDE 2021

Let op: U kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen...

Call Open

KLINISCHE FELLOWS

KLINISCHE FELLOWS 2021

...

Call Open

KWALITEIT VAN ZORG: ONDERSTEUNING ZORGINSTITUUT

MONITOR INNOVATIE VAN RICHTLIJNEN-PROJECTEN

...

Call Open

OFF ROAD

OFF ROAD 2021

...

Call Open

ONTWIKKELING KWALITEITSSTANDAARDEN WIJKVERPLEGING 2019-2022

ONTWIKKELING KWALITEITSSTANDAARDEN WIJKVERPLEGING 2021

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden wijkverpleging 2021...

Call Open

PARAMEDISCHE ZORG 2019-2022

INHOUDELIJKE VERSTERKING PARAMEDISCHE SAMENWERKING IN DE HERSTELZORG

...

Call Open

PARAMEDISCHE ZORG 2019-2022

VERBETERING KWALITEIT & TRANSPARANTIE - BEROEPSSPECIFIEKE ONDERWERPEN 2E RONDE

...

Call Open

PARAMEDISCHE ZORG 2019-2022

BEANTWOORDEN KENNISVRAGEN KENNISAGENDA HUIDTHERAPIE

...

Call Open

VERBETERING RE-INTEGRATIE TWEEDE SPOOR

VERBETERING RE-INTEGRATIE 2E SPOOR - MOTIVATIEBRIEF

...

Call Open