Funding

ZonMw stands for innovation: we enable others to develop new (scientific) knowledge. And we do everything we can to ensure that this new knowledge is used in policy and health care practice.
For all calls in english visit: Open for proposal.

COVID-19

DOORONTWIKKELING DASHBOARD SOCIALE IMPACT CORONA

...

Call Open

ETHIEK EN GEZONDHEID 3

ETHIEK EN DIGITALISERING IN DE ZORG

...

Call Open

ETHIEK EN GEZONDHEID 3

ETHIEK EN THEMA JEUGD

...

Call Open

ETHIEK EN GEZONDHEID 3

DNA-SCREENING; ONDERZOEK NAAR DE MORELE AANVAARDBAARHEID, VOORWAARDEN EN ROL VAN DE OVERHEID

...

Call Open

FORENSISCHE GENEESKUNDE

MEDISCHE ARRESTANTENZORG

...

Call Open

GENDER EN GEZONDHEID

IMPLEMENTATIE IMPULS IMPRESS

Let op: U kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen....

Call Open

GENDER EN GEZONDHEID

VERANKERING VAN SEKSE EN GENDER IN ONDERZOEK

...

Call Open

GOED GEBRUIK HULPMIDDELENZORG THUIS 2021-2023

VOORBEREIDENDE STUDIES RONDE 2

...

Call Open

HUISARTSENGENEESKUNDE EN OUDERENGENEESKUNDE

PROMOTIEONDERZOEK ARTS VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN RONDE 2022

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor bent uitgenodigd....

Call Open

HUISARTSENGENEESKUNDE EN OUDERENGENEESKUNDE

PROMOTIEONDERZOEK OUDERENGENEESKUNDE RONDE 2022

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor bent uitgenodigd....

Call Open

HUISARTSENGENEESKUNDE EN OUDERENGENEESKUNDE

PROMOTIEONDERZOEK HUISARTSGENEESKUNDE RONDE 2022

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor bent uitgenodigd....

Call Open

ONDERZOEKSPROGRAMMA ME/CVS

CONSORTIA VOOR BIOMEDISCH COHORTONDERZOEK NAAR ME/CVS

...

Call Open

ONTWIKKELING KWALITEITSSTANDAARDEN WIJKVERPLEGING 2019-2022

ONTWIKKELING KWALITEITSSTANDAARDEN WIJKVERPLEGING 2021

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden wijkverpleging 2021...

Call Open

PALLIANTIE II

LEREN EN VERBETEREN IN DE PALLIATIEVE ZORG

...

Call Open

PALLIANTIE II

INZET VAN PROACTIEVE ZORGPLANNING IN DE PRAKTIJK

...

Call Open

PREVENTIEPROGRAMMA 2019-2022

PROEFBEVOLKINGSONDERZOEK CEM

...

Call Open

SPORTINNOVATOR

NATIONALE SPORTINNOVATOR PRIJS 2021 - TOEKOMSTBESTENDIGE SPORTAANBIEDERS

...

Call Open

SUÏCIDEPREVENTIE

SUÏCIDEPREVENTIE BIJ MANNEN VAN MIDDELBARE LEEFTIJD

Let op: u kunt enkel een aanvraag indienen wanneer u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen...

Call Open

ZINGEVING EN GEESTELIJKE VERZORGING

ZORG VOOR ZINGEVING IN DE THUISSITUATIE

...

Call Open